Блецкан Михайло Іванович


Народився 3 листопада 1939 р. в с.Голятин, Міжгірського району Закарпатської області у селянській сім’ї. Блецкан Іван Іванович – батько (1904-1978 рр.) та мати Блецкан Єва Іванівна (1901-1982 рр.) все своє життя провели в рідному селі і там же поховані. В 1946 р. розпочав навчання в Голятинській семирічній школі. Після її закінчення поступив (1953) у восьмий клас Міжгірської середньої школи, яку закінчив із срібною медаллю в 1956 р. По її закінченні став студентом філологічного факультету (українського відділення), який закінчив в 1961 р. В подальшому один рік працював вчителем української мови та літератури в Новоселицькій восьмирічній школі Міжгірського району.

В 1962 р. став аспірантом кафедри філософії Ужгородського держуніверситету. По закінченні навчання в аспірантурі М.Блецкана було залишено на кафедрі філософії Ужгородського державного університету на посаді старшого викладача. В 1968 р. на Вченій раді Інституту філософії та права захистив кандидатську дисертацію в галузі естетики. У 1972 р. затверджений ВАК України у званні доцента. В 1991 р. на Вченій раді Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка захистив докторську дисертацію на тему „Наукова абстракція як форма пізнання”. У цьому ж році був затверджений ВАК України у званні професора по кафедрі філософії Ужгородського державного університету.

Вся трудова діяльність М.І.Блецкана пов’язана із роботою в Ужгородському державному університеті, де він пройшов шлях від старшого викладача до професора, завідувача кафедри філософії. У 1995 р. обраний членом-кореспондентом Української Академії політичних наук, а в 1997 р. – академіком цієї ж академії. В 2002 р. обраний академіком Академії наук Вищої школи України. У 1981 р. відзначений урядовою відзнакою-медаллю „За трудову доблесть”, а в 1999 р. М.І.Блецкану було присуджено звання „Заслужений працівник народної освіти України”.

Опублікував понад 50 наукових праць. Серед них дві монографії: Гносеологічна природа наукових абстракцій. – Львів: Вища школа, 1980; Діалектика формування наукових абстракцій. – Львів: Вища школа, 1989. Багато уваги приділяє підготовці та публікації матеріалів, зв’язаних із викладацькою роботою. Про це свідчить той факт, що ним самостійно та у співавторстві опубліковано 8 таких матеріалів: Логіка (Матеріали до лекцій) (1996); Історико-філософський вступ (Матеріали до лекцій) (1996) (у співавторстві); Історія української філософії (Матеріали до лекцій) (1995), (у співавторстві); Суспільно-політична та філософська думка в Україні кінця ХІХ-ХХ століть (Матеріали до лекцій) (1995); Філософія: онтологія, гносеологія, діалектика. Курс лекції (1997), (у співавторстві); Західна філософія (Матеріали до лекцій) (1998), (у співавторстві); Історія російської філософії (Матеріали до лекцій) (1999); Соціальна філософія (2004). Посібники „Логіка”, „Діалектика формування наукових абстракцій”, „Філософія: онтологія, гносеологія, діалектика” та „Історія російської філософії” на внутрішньоуніверситетському конкурсі підручників та монографій займали перші місця. Усі публікації професора М.І.Блецкана було зустрінуто позитивно, про що свідчать багаточисельні на них позитивні рецензії як в місцевих виданнях („Закарпатська правда”, „Новини Закарпаття”, „Срібна земля”, „Ріо-Інформ”, „Молодь Закарпаття”), так і в республіканських („Філософська думка”, „Філософська та соціологічна думка”, в газеті „Радянська освіта” та „Друг читача”).

Праці: Гносеологічна природа наукових абстракцій. Л., 1980; Суспільно-політична та філософська думка в Україні кінця ХІХ–ХХ століть. Уж., 1995; Логіка: Підруч. Уж., 1997; Філософія: онтологія, гносеологія, діалектика: Курс лекцій. Уж., 1998 (співавт.); Історія української філософії. Уж., 1998; Історія російської філософії. Уж., 1999; Історія розвитку соціально-філософських вчень. Уж., 2001; Філософія: онтологія, гносеологія, діалектика. Уж., 2002 (співавт.).

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Берча Дарія Михайлівна
Наступний Болдижар Михайло Миколайович