Поторій Марія Василівна


Народилася 14 листопада 1945 р. в с. Макарієво Мукачівського району Закарпатської області. В 1963 р. закінчила Ужгородську школу-інтернат №1 і вступила на хімічний факультет Ужгородського держуніверситету, який у 1968 р. закінчила з відзнакою, отримавши спеціальність – хімік, викладач хімії, – і була рекомендована для продовження навчання в аспірантурі. З вересня 1968 р. М.В.Поторій починає працювати асистентом на кафедрі хімії напівпровідників УжДУ і працює над підвищенням свого наукового та навчально-методичного рівня. Разом з завідувачем кафедри М.І.Головеєм розробляє і вводить розділ квантової хімії у курс неорганічної хімії. Наукова робота в цей період присвячена вивченню електрофізичних параметрів напівпровідникових матеріалів. У жовтні 1973 р. М.В.Поторій поступає у заочну аспірантуру при кафедрі хімії напівпровідників і переходить працювати на посаду молодшого наукового співробітника ПНДЛ по вивченню складних напівпровідників. У 1980 р. М.В.Поторій у Львівському державному університеті ім.І.Я.Франка захищає дисертацію “Получение и исследование физико-химических свойств тройных селенидов, образующихся в системах Ме–BV–Se” і здобуває вчений ступінь кандидата хімічних наук. З 1985 р. М.В.Поторій працює на посаді старшого наукового співробітника ПНДЛ. У 1992 р. одержує вчене звання старшого наукового співробітника.

М.В.Поторій є спеціалістом по напівпровідниковому матеріалознавству. Вона вивчає фізико-хімічну взаємодію у фосфорвмісних потрійних халькогенідних системах, де в ролі металевого компоненту виступають Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, In, Tl, Sn, Pb, Sb, Bi, а в ролі халькогену сірка та селен. Для всіх систем пообудовані діаграми стану псевдобінарних розрізів та ізотермічні перерізи потрійних систем. Вивчена фізико-хімічна взаємодія в системах на основі потрійних сполук, що дало можливість одержувати матеріали з проміжковими властивостями. У вивчених системах ідентифіковано 38 потрійних сполук, для 11 з них повністю розшифрована кристалічна структура.

Досліджені діаграми стану стали основою науково обґрунтованого вибору методів синтезу та вирощування монокристалів потрійних фаз. Поторій М.В. розроблено оптимальні умови вирощування монокристалів фосфорвмісних потрійних халькогенідів методом направленої кристалізації з розплаву та методом хімічних транспортних реакцій. Особливості вирощування монокристалів частини потрійних сполук полягають у врахуванні від’ємного температурного коефіцієнта лінійного розширення з аномально високими значеннями при температурах фазових переходів, а також сильної дисоціації цих сполук при плавленні. Проведена кристалохімічна класифікація потрійних фаз. Вперше запропоновано механізм формування фосфорвмісних халькогенідів. Встановлено, що сполуки Sn2P2S6 та Sn2P2Se6 володіють нестандартно високими значеннями п’єзомодулів і піроелектричних коефіцієнтів, завдяки чому вони можуть бути конкурентноздатними до кристалів тригліцеринсульфату в якості п’єзо- і піродатчиків. На сучасному етапі паралельно з дослідженням нових потрійних фосфорвмісних систем йде розробка технології одержання композиційних та керамічних матеріалів на основі Sn2P2S6.

У 1992 р. Поторій М.В. переходить на посаду доцента кафедри хімії твердого тіла і напівпровідників, а в 1994 р. в Львівському державному університеті ім. І.Я.Франка захищає докторську дисертацію “Взаємодія в системах Cu(Ag, Zn, Cd, In, Tl, Sn, Pb, Sb, Bi)–P–S(Se)”. З весни 1995 р. Поторій М.В. працює на посаді професора кафедри неорганічної хімії. У 1997 р. їй присвоєне вчене звання професора по кафедрі неорганічної хімії. Вона читає лекційні курси “Будова речовини”, “Кристалохімія”, “Симетрія і властивості кристалів”, “Рентгеноструктурний аналіз”, “Загальна хімія”.

Поторій М.В. є автором порядку 150 наукових праць, має 2 авторські свідоцтва про винаходи, є автором монографії “Професор М.І.Головей – фундатор наукової школи матеріалознавства на Закарпатті”. Нагороджена дипломом другого ступеня за участь у Виставці досягнень народного господарства Української РСР (1990), знаком “Відмінник освіти” та Грамотою держадміністрації Закарпатської області. Поторій М.В. на протязі ряду років була відповідальним виконавцем кількох госпдоговірних та госпбюджетних тем. Разом з Ю.В.Ворошиловим була керівником виконаних кандидатських дисертацій. Зараз є керівником наукової держбюджетної теми по дослідженню складних фосфорвмісних халькогенідів. М.В.Поторій – член науково-методичної Ради УжНУ, член бібліотечної Ради УжНУ, член вченої Ради хімічного факультету, голова науково-методичної комісії хімічного факультету, систематично є членом або головою ДЕК по захисту дипломних та бакалаврських робіт студентами хімічного факультету.

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Поп Степан Степанович
Наступний Рішко Микола Васильович