В МДУ оголосили конкурс на заміщення 16 вакантних посад


Мукачівський державний університет
Мукачівський державний університет
Рейтинг публікації:
Голосів: 0

Мукачівський державний університет оголосив конкурс на заміщення вакантних посад.

Відповідне оголошення з’явилося на сайті МДУ.

Вакантними стали такі посади:

– професора кафедри готельно-ресторанної справи – 1 вакантна посада;

– професора кафедри теорії та методики початкової освіти – 1 вакантна посада;

– професора кафедри обліку та оподаткування – 1 вакантна посада;

– професора кафедри фінансів – 1 вакантна посада;

– доцента кафедри психології – 1 вакантна посада;

– доцента кафедри легкої промисловості, машинобудування і професійної освіти – 1 вакантна посада;

– доцента кафедри теорії та методики початкової освіти – 1 вакантна посада;

– доцента кафедри філологічних дисциплін -1 вакантна посада;

– доцента кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти – 1 вакантна посада;

– доцента кафедри готельно-ресторанної справи – 1 вакантна посада;

– старшого викладача кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов – 2 вакантні посади;

– старшого викладача кафедри фінансів – 1 вакантна посада;

– старшого викладача кафедри економіки, управління та інженерії – 1 вакантна посада;

– старшого викладача кафедри теорії та методики початкової освіти – 1 вакантна посада;

– старшого викладача кафедри теорії та методики дошкільної освіти – 1 вакантна посада.

До участі у конкурсі допускаються:

– на посаду професора:

– особи, які мають вчене звання професора за профілем кафедри;

– особи, які мають:

1) науковий ступінь доктора відповідних наук;

2) вчене звання доцента або старшого наукового співробітника;

3) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 7 років у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної роботи чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи);

4) стаж науково-педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента не менше як 3 роки;

5) наукові та навчально-методичні праці та не менше як 4 праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого МОН України переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав, здійснює керівництво з підготовки підручників, посібників;

6) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, в т.ч. провели відкриту пару;

7) готують науково-педагогічні кадри.

– на посаду доцента:

– особи, які мають вчене звання доцента або старшого наукового співробітника за профілем кафедри;

– особи, які мають:

1) науковий ступінь кандидата (доктора) відповідних наук;

2) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 4 роки у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи);

3) навчально-методичні праці, що використовуються у навчальному процесі, наукові праці, зокрема не менше як 2 наукові праці після захисту кандидатської дисертації, опубліковані у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого МОН України переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав, розробляє підручники і навчально-методичні посібники;

4) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, в т.ч. провели відкриту пару;

– на посаду старшого викладача:

– особи, які мають:

1) кваліфікацію магістра (спеціаліста) за профілем кафедри;

2) стаж науково-педагогічної роботи не менш як 3 роки у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівня акредитації на посаді асистента, викладача або іншій посаді науково-педагогічного працівника;

3) є авторами (або співавторами) 2 статей у фахових виданнях;

4) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, в т.ч. провели відкриту пару.

Термін подання заяв – протягом місяця з дня опублікування оголошення.

Заяви про участь у конкурсі та матеріали про претендентів (заява на ім’я ректора, особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікацій та документи, що підтверджують стаж науково – педагогічної роботи) подавати до відділу кадрів МДУ.

Документи подавати за адресою:

89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26, відділ кадрів,

тел. (03131) 2-11-09.

Прокоментувати!

avatar
  Subscribe  
Повідомляти про
Попередній У Мукачівському університеті відбудуться "Дні гостинності"
Наступний На Рахівщині дитсадок розміщений в орендованому будинку