8 основних особливостей вступу до УжНУ 2017 року


Приймальна комісія УжНУ

Приймальна комісія УжНУ на офіційному сайті звернула увагу майбутніх вступників та їх батьків на деякі особливості вступної кампанії до вишу 2017 року.

Отже, 8 основних особливостей правил прийому до УжНУ 2017 року:


1. У 2017 році прийом буде проводитися на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), з переліком яких можна ознайомитися у Додатку 1 до Правил прийому.

За більшістю спеціальностей передбачена двоступенева підготовка (бакалавр на базі шкільної освіти – магістр на базі бакалаврату). Однак на спеціальності медичного та фармацевтичного спрямувань (Медицина, Стоматологія, Фармація) прийом проводиться для здобуття ступеня магістра на базі повної загальної середньої освіти.

Окремо звертаємо увагу, що підготовка за спеціальностями (спеціалізаціями) галузі “Освіта” передбачає присвоєння кваліфікації вчителя.

У Додатку 4 визначено перелік спеціальностей, при вступі на які є додаткові особливості:

  • учасникам Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ «УжНУ» для професійної орієнтації вступників можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката ЗНО з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в ДВНЗ «УжНУ» (від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет);
  • можливе переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб;
  • може використовуватися коефіцієнт ГК (див. нижче).

2. Вступники на денну та заочну формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі або право на зарахування за квотами-1 або мають розбіжності в даних в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті ЗНО, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного замовлення у конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей (на різні форми навчання окремої спеціальності подаються різні заяви). Подання заяв для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Під час подання заяви вступник, що претендує на місця державного замовлення за денною або заочною формою навчання, зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.


3. Конкурсні предмети у сертифікаті ЗНО, творчі конкурси, вступні екзамени наведено у Додатку 5 до Правил прийому.

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література. Другий предмет для кожної спеціальності однозначно визначений Правилами прийому – це математика, історія України або біологія. Третій предмет для більшості спеціальностей вибирається вступником із двох можливих. На спеціальності “Журналістика” та “Фізична культура і спорт” третій предмет – творчий конкурс у ДВНЗ “УжНУ”.

Мінімальний бал для участі у конкурсі з усіх предметів – 100 балів.


4. Конкурсний бал вступника розраховується за формулою:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів; П3 – оцінка з третього предмета; А – середній бал атестата (додатку до атестата) за шкалою від 100 до 200 балів, ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів ДВНЗ «УжНУ». Коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 для кожної спеціальності можна знайти у Додатку 5 до Правил прийому).

При внесенні до Єдиної бази КБ вступника в ДВНЗ «УжНУ» множиться на добуток регіонального (РК), галузевого (ГК), сільського (СК) та першочергового (ПЧК) коефіцієнтів, причому:

  • РК дорівнює 1,02 (звертаємо увагу, що для ВНЗ міста Києва РК=1, для міст Дніпро, Львів, Одеса та Харків – РК=1,01);
  • ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації) Додатку 4 до Правил прийому та 1,00 в інших випадках;
  • СК дорівнює 1,02 для вступників, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули освіту у 2017 році у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів, та 1,00 в інших випадках;
  • ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після множення конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.


5. Строки подачі документів, конкурсного відбору та зарахування визначені у розділі IV Правил прийому. Звертаємо увагу, що  реєстрація електронних кабінетів вступників починається з 29 червня. У електронний кабінет обов’язково слід  завантажити скановану копію або фотокопію додатку до атестата. Реєстрація кабінетів можлива до 18 години 25 липня. Подача заяв закінчується о 18.00 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, та о 18.00 26 липня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО.


 6. Обсяг прийому за державним замовленням за спеціальностями (спеціалізаціями) галузі знань 01 «Освіта» визначається Міністерством освіти і науки для кожного вищого навчального закладу за різними формами навчання. ДВНЗ “УжНУ” оприлюднює обсяги державного замовлення за цими спеціальностями впродовж двох днів після їх отримання.

Обсяг прийому за державним замовленням за іншими спеціальностями визначається Міністерством освіти і науки загалом для всіх вищих навчальних закладів за формами навчання.  ДВНЗ “УжНУ” погоджує з МОН України та оприлюднює в тижневий строк після погодження максимально можливий обсяг державного замовлення за кожною спеціальністю (спеціалізацією спеціальності 035 «Філологія»). ДВНЗ “УжНУ” може самостійно утворювати в межах кожної спеціальності (спеціалізації спеціальності 035 «Філологія») та форми навчання відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного замовлення між ними. Мінімальні обсяги державного замовлення у ДВНЗ “УжНУ” встановлено рівними одній особі.


7. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форми) формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних та мінімальних обсягів державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Алгоритм адресного розміщення державного описано в Додатку до Умов прийому.


8. Відповідно до Умов прийому та Правил прийому визначено категорії осіб, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі та спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Вступники, які бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі разом з копіями документів, що підтверджують їх права.

Приймальна комісія ДВНЗ “УжНУ”:
телефони: 0312-643084, 066-5716240, 096-1238967, e-mail: admission@uzhnu.edu.ua

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Як у ПАДІЮНі відзначали Старий Новий рік (фото)
Наступний Завтра в МДУ оберуть голову вченої ради і затвердять правила призначення стипендій студентам