Барчій Ігор Євгенович


Народився 20 листопада 1961 р. в м.Мукачево Закарпатської області. Середню освіту здобув в Ужгородській СШ№3, яку закінчив у 1979 р., і продовжив навчання на хімічному факультеті Ужгородського державного університету. У 1984 р. отримав диплом з відзнакою про вищу освіту та рекомендацію до вступу в аспірантуру. Протягом 1984–1987 рр. І.Є.Барчій навчався в аспірантурі при кафедрі хімії твердого тіла і напівпровідників УжДУ. Під керівництвом професора Є.Ю.Переша провів дослідження фізико-хімічної взаємодії, умов фазоутворення та росту монокристалів складних талійвмісних халькогенідів. 25 квітня 1989 р. в Інституті загальної та неорганічної хімії ім.М.С.курнакова АН СРСР (м.Моства) захистив дисертацію “Взаємодія в системах Tl–BIV(BV)–CVI (BIV – Ti, BV – Sb, Bi, CVI – S, Se, Te), одержання і властивості монокристалів сполук, що утворюються” і здобув вчений ступінь кандидата хімічних наук.

Після завершення навчання в аспірантурі І.Є.Барчій працював спочатку молодшим, а згодом старшим науковим співробітником Проблемної науково-дослідної лабораторії синтезу і комплексних досліджень властивостей нових напівпровідникових речовин складного складу Ужгородського університету. З 1993 р. займається науково-педагогічною діяльністю на посадах асистента кафедри хімії твердого тіла і напівпровідників УжДУ, а з 1995 р. працює доцентом кафедри неорганічної хімії Ужгородського університету. 25 червня 1998 р. йому присвоєно вчене звання доцента.

24 березня 2005 р. в Інституті загальної та неорганічної хімії НАН України ім.В.І.Вернадського захистив докторську дисертацію “Складні галогенхалькогеніди в системах на основі Tl, К, Rb, Cs: фазові рівноваги, одержання та властивості сполук” за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія і здобув вчений ступінь доктора хімічних наук. З квітня 2005 р. працює професором кафедри неорганічної хімії УжНУ. Читає лекційні курси з дисциплін “Інформатика, обчислювальні машини, програмування”, “Застосування ЕОМ в хімічній технології” (хімічний ф-т), “Загальна хімія” (ІТФ), “Загальна хімія з основами геохімії” (географічний ф-т), спецкурсів “Гетерогенні рівноваги”, “Хімія галогенхалькогенідних неорганічних сполук”, проводить практичні та лабораторні заняття, як по загальних курсах кафедри неорганічної хімії, так і по спеціальних курсах. І.Є.Барчій є науковим керівником кандидатських дисертацій аспірантів кафедри, а також дипломних та курсових робіт студентів хімічного факультету.

Ігор Євгенович є фахівцем у галузі неорганічного матеріалознавства. Головним напрямком наукових досліджень є фізико-хімічний аналіз взаємодії в багатокомпонентних системах, вивчення умов фазоутворення складних двокатіонних та двоаніонних галогенхалькогенідних сполук, вибір раціональних складів та оптимальних умов вирощування монокристалів даних сполук, вивчення їх фізико-хімічних, електрофізичних та оптичних властивостей. Ним розроблена нова методика дослідження фізико-хімічної взаємодії у багатокомпонентних системах, яка поєднує класичні методи фізико-хімічного аналізу і сучасні методи математичного моделювання на ЕОМ, що дало можливість вперше побудувати просторові діаграми стану цілого ряду квазіпотрійних систем.

І.Є.Барчій має більше 90 друкованих праць наукової та навчально-методичної спрямованості. Дані стосовно характеру фізико-хімічної взаємодії в квазіподвійних та квазіпотрійних системах включено до монографії “Гетерогенні системи” авторів І.Є.Барчія, Є.Ю.Переша, В.М.Різака, В.О.Худолій, який рекомендовано Міністерством освіти і науки України в якості навчального посібника для вищих учбових закладів. Бере активну участь у науковій роботі кафедри, виступає з доповідями на міжнародних, республіканських, вузівських науково-практичних та навчально-методичних конференціях. У 2001 та 2003 рр. виступав з доповідями на Координаційних радах з проблем неорганічної хімії НАН України. І.Є.Барчій є членом Ради хімічного факультету, членом редакційної колегії Наукового вісника Ужгородського університету (Серія Хімія).

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Бабич Михайло Данилович
Наступний Бисага Юрій Михайлович