Гудивок Петро Михайлович


Народився 12 квітня 1936 р. в селі Лавки Мукачів­ського району Закарпатської області. Навчався в Мукачів­ській середній школі № 2, яку закінчив в 1953 р. з золотою медаллю. В цьому ж році поступив на математичне від­ділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. Після закінчення в 1958 р. УжДУ з від­знакою рік працював асистентом кафедри загальної мате­матики УжДУ. З 1959 по 1962 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі загальної математики УжДУ (науковий керівник доц. С. Д. Берман). З вересня 1962 р. працює на різних ви­кладацьких посадах математичного факультету УжДУ. В жовтні 1963 р. в Ленінградському державному педінституті захистив дисертацію ”Представления конечных групп над некоторыми локальными кольцами” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Вчене звання доцента йому було присвоєно в липні 1965 р. З вересня 1972 р. по липень 1974 р. знаходився в докторантурі на кафедрі алгебри УжДУ. В червні 1975 р. в Ленінградському держуніверситеті захистив дисертацію ”Представления конечных групп над ло­кальными кольцами” на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математич­них наук. Вчене звання професора по кафедрі алгебри йому присвоєно в червні 1978 р. З 1980 р. завідує кафедрою алгебри. З жовтня 1986 р. по березень 1992 р. був деканом математичного факультету.

П. М. Гудивком розвинута теорія зображень скінченних груп над комута­тивними локальними кільцями, розроблені ефективні методи для вивчення зобра­жень скінченних груп над дискретно нормованими кільцями, розв’язано ряд відо­мих проблем про число і степені нееквівалентних незвідних та нерозкладних мат­ричних зображень скінченних груп над комутативними локальними кільцями, про дикість задачі описання нееквівалентних матричних зображень скінченних груп над повними дискретно нормованими кільцями, про справедливість теореми Крулля–Шмідта для зображень скінченних груп над дискретно нормованими кільцями.

П. М. Гудивок разом з В. П. Рудьком одержали фундаментальні результати про тензорні добутки зображень скінченних груп над комутативними кільцями, вони розв’язали задачу про напівпростоту алгебри цілочислових Р-адичних зобра­жень скінченної групи над довільним полем.

П. М. Гудивок успішно застосував розроблені ним методи в теорії зобра­жень скінченних груп над комутативними кільцями для вивчення лінійних груп над областями головних ідеалів, багатовимірних кристалографічних груп і груп Чернікова. Він розв’язав задачу про спряженість силовських р-підгруп повної лінійної групи над кільцем цілих чисел, дав класифікацію з точністю до спряже­ності ряду важливих класів незвідних скінченних підгруп повної лінійної групи над кільцем цілих чисел, показав, що задача описання з точністю до ізоморфізму n-вимірних кристалографічних груп при довільному n є дикою.

П. М. Гудивок опублікував понад 160 наукових праць і три монографії з теорії зображень скінченних груп над комутативними кільцями. Він підготував 11 кандидатів фізико-математичних наук. Три його учні стали докторами наук.

П. М. Гудивок – академік АН ВШ України (1992), член Американського математичного товариства (з 1998 р.), головний редактор журналу ”Науковий вісник Ужгородського університету” (серія математика і інформатика), керівник Ужгородського відділення Українського математичного товариства.

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Гомоннай Олександр Васильович
Наступний Долішній Мар'ян Іванович