Полюжин Михайло Михайлович


Народився 22 січня 1945 р. в селі Літиня Дрогобицького району Львівської області. Після закінчення середньої школи вступив до Дрогобицького педагогічного інституту, який закінчив з відзнакою в 1964 р. Кандидатську і докторську дисертації виконував у Москві. На викладацькій роботі працював у Рівному й Івано-Франківську.

Професор М.М.Полюжин працює в Ужгородському національному університеті з 1982 р. (загальний стаж викладацької роботи у вищих навчальних закладах України – 39 років). Свою трудову діяльність в УжНУ він розпочав доцентом кафедри англійської філології (1982-1993), а потім очолював кафедру іноземних мов (1993-1996) та кафедру англійської філології (з 1996 р. по нинішній день). Кафедра англійської філології,очолювана професором М.М.Полюжиним,- єдина на факультеті РГФ отримала у квітні 2003 р. найвищий четвертий рівень акредитації. Кафедра визначена ВАК України як провідна установа при захисті кандидатських і докторських дисертацій у галузі германських мов (код спеціальності – 10.02.04).

За період роботи в УжНУ проф.М.М.Полюжин проводив практичні і семінарські заняття,читав лекції з усіх дисциплін англійської філології для студентів денної та заочної форм навчання, керував курсовими, дипломними, магістерськими роботами, на високому фаховому рівні давав відкриті університетські лекції. Проф. М.М.Полюжин успішно виконував низку суспільно-громадських доручень: академнаставника,голови кафедральної методгрупи,голови факультетської методкомісії, голови екзаменаційної предметної комісії на вступних іспитах.Нині він є членом редакційно-видавничої ради університету та університетської Вченої ради, відповідальним редактором фахового наукового збірника “Проблеми романо-германської філології”, що виходить з друку щороку на ФРГФ.

Проф. М.М.Полюжин – відомий український германіст у галузі англійського словотворення, теорії номінаціїї, лінгвопрагматики,когнітивної лінгвістики, автор понад сотні наукових публікацій, найважливішими з яких є: Теорія і практика перекладу з англійської мови на українську.-Київ,1991.-94 с. (з грифом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР); Диахронно-семантический аспект префиксального словообразования в английском языке.-Москва,1992.-265 с.; Функціональні та когнітивні аспекти англійського словотворення.-Ужгород,1999.-237с.;Historiography of Linguistics (англійською мовою).-Вінниця,2004.-272с. (з грифом Міністерства освіти і науки України); Бахуврихи у сучасній англійській мові.-Ужгород,2004.-58с.

Під керівництвом професора Полюжина М.М. захистили кандидатські дисертації Голик Сніжана Василівна, Андрусяк Ірина Василівна, Сакал Тетяна Миколаївна, Миголинець Оксана Іванівна, Врабель Томаш Томашович. Упродовж останніх років професор М.М.Полюжин є членом учених рад по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.04.- германські мови при Львівському національному університеті ім. І.Франка та Донецькому національному університеті, постійно виконує функції члена апеляційної комісії ВАК України. Протягом останніх років проф.Полюжин М.М. виступив у ролі офіційного опонента при захисті 49 кандидатських та трьох докторських дисертацій. Вагомі наукові досягнення проф.Полюжина одержали міжнародне визнання: у 1999, 2002, 2005 рр. Американський Біографічний Інститут визнав його Людиною року в галузі германського мовознавства, а в 2003 і в 2005 рр. зібрання діячів культури і науки США удостоїло його “Міжнародної премії миру за видатний особистий внесок у розвиток світового суспільного прогресу”.

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Перестюк Микола Олексійович
Наступний Потапчук Анатолій Мефодійович