Про розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 100 від 06 лютого 2015 року

Про розвантаження навчальних програм для
учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

З метою розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів  загальноосвітніх навчальних закладів наказую:

1. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.), спільно з Інститутом модернізації змісту освіти забезпечити до 1 квітня доопрацювання навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до чинних типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів.

2. Затвердити склад робочих груп з розроблення програм, що додається.

3. Робочим групам та департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.):

3.1. розробити до 1.04.2015 проекти програм;

3.2. розмістити до 05.04.2015 проекти програм для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua);

3.3. За наслідками громадського обговорення доопрацювати до 15.05.2015 проекти програм з урахуванням зауважень.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра       Павло Полянський

Список членів робочих груп щодо спрощення програм

Історія

 • Лисенко Олександр Євгенович, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії НАН України, доктор історичних наук (голова);
 • Кірсенко Михайло Володимирович, професор Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України, доктор історичних наук (заступник голови);
 • Гирич Ігор Борисович, завідувач відділом Інституту археографії завідувач відділом Інституту археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України, кандидат історичних наук(заступник голови);
 • Євтушенко Раїса Іванівна, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки (секретар);
 • Баханов Костянтин Олексійович, професор Бердянського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук;
 • Гаврилюк Жанна Миколаївна, вчитель ліцею “Діалог” м. Києва, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук;
 • Голованов Сергій Олександрович, професор Київського університету ім. Б.Грінченка, доктор історичних наук;
 • Головко Володимир Вікторович, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук;
 • Д’ячков Сергій Володимирович, директор університетського ліцею Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Зінченко Олександр Миколайович, заступник голови УІНП;
 • Лєбєдєва Юлія Геннадіївна заслужений вчитель України;
 • Лоха Людмила Олексіївна вчитель історії ліцею № 100 “Поділ”, заслужений вчитель України;
 • Малієнко Юлія Борисівна, науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук;
 • Мартинюк Олександр Олександрович, вчитель історії СЗШ №138 м. Києва, вчитель-методист;
 • Мисан Віктор Олександович, заступник директора комунального закладу “Школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів “Рівненський обласний ліцей” Рівненської обласної ради, кандидат педагогічних наук;
 • Михайлович Ганна Іванівна, завідувачка лабораторії суспільних дисциплін Миколаївського ОІППО;
 • Островський Валерій Васильович, завідувач відділом суспільних дисциплін лабораторії суспільно-філологічних дисциплін Івано-Франківського ОІППО
 • Осмоловський Сергій Олександрович, завідувач кафедри Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, кандидат економічних наук, професор;
 • Патриляк Іван Казимирович, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор;
 • Руккас Андрій Олегович, заступник декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук доцент;
 • Силенко Валерій Анатолійович, вчитель історії  Першої міської гімназії м. Черкас, заслужений вчитель України;
 • Ставнюк Віктор Володимирович, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор;
 • Терно Сергій Олександрович, доцент Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук;
 • Трухан Олександр Феодосійович, старший викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук;
 • Турченко Федір Григорович, професор Запорізького національного університету, доктор історичних наук;
 • Черевко Оксана Степанівна, доцент кафедри всесвітньої історії Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат історичних наук;
 • Філіпенко Тетяна Михайлівна, учитель правознавства СЗШ м. Курахове Мар’їнського району Донецької області, заслужений вчитель України.

Географія

 • Олійник Ярослав Богданович (голова), декан Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор економічних наук;
 • Гільберг Тетяна Георгіївна, завідувач кафедри Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат географічних наук;
 • Гладковський Роман Васильович, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;
 • Даценко Людмила Миколаївна, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, доктор географічних наук;
 • Забуга Наталія Іванівна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти;
 • Коберник Сергій Георгійович, завідувач кафедри Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, професор, доктор педагогічних наук;
 • Кудирко Василь Іванович, проректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;
 • Муніч Нелла Володимирівна, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, Голова асоціації вчителів географії України;
 • Паламарчук Лариса Борисівна, професор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук;
 • Рихлик Тамара Іванівна, вчитель Вишгородської загальноосвітньої школи №1 І – ІІІ ступенів Київської області, заслужений вчитель України;
 • Уварова Ганна Євгеніївна, доцент Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, кандидат географічних наук;
 • Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор;
 • Совенко Валерій Володимирович  завідувач кабінетом географії Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів

 • Шинкарук Неоніла Іванівна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Шелехова Галина Тарасівна, провідний науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;
 • Оперчук Олена Петрівна, вчитель української мови і літератури НВК “Соціум” м. Києва, вчитель-методист;
 • Тарасенко Олена Олександрівна, вчитель української мови і літератури гімназії № 117 імені Лесі Українки  м. Києва, вчитель-методист;
 • Ткачова Ганна Валеріївна, вчитель української мови і літератури спеціалізованої школи № 15 м. Києва, вчитель-методист;
 • Мельник Майя Михайлівна, вчитель української мови і літератури спеціалізованої школи № 130 м. Києва;
 • Усатенко Галина Олегівна, голова Громадської ради при МОН України, доцент Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Панасенко Наталія Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України.

Українська література для  загальноосвітніх навчальних закладів

 • Шинкарук Неоніла Іванівна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Мовчан Раїса Валентинівна, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАН України, доктор філологічних наук;
 • Коваленко Людмила Тарасівна, викладач кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, заступник директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Логвіненко Наталія Михайлівна, старший науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук;
 • Ілясевич Наталія Валентинівна, вчитель української мови і літератури Слов’янської гімназії м. Києва, вчитель-методист;
 • Михайлова Наталія Вікторівна, вчитель ліцею “Наукова зміна” м. Києва, вчитель-методист;
 • Усатенко Галина Олегівна, голова Громадської ради при МОН України, доцент Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Панасенко Наталія Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України.

Світова література для загальноосвітніх навчальних закладів

 • Ніколенко Ольга Миколаївна, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, доктор філологічних наук, професор;
 • Химера Наталія Володимирівна, завідувач навчально-методичним кабінетом світової літератури Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;
 • Звершховська Ірина Ігорівна, вчитель світової літератури спеціалізованої школи № 82 імені Т.Г. Шевченка м. Києва, вчитель-методист;
 • Онищенко Ніна Василівна, вчитель світової літератури спеціалізованої школи № 80 м. Києва, вчитель-методист;
 • Лонська Юлія Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи школи І-ІІІ ступенів №286 м. Києва, вчитель-методист;
 • Хрипун Ольга Миколаївна, вчитель  ліцею № 227 м.Києва, вчитель-методист;
 • Мегедь Ірина Володимирівна, вчитель  світової літератури Технічного ліцею м.Києва, вчитель-методист;
 • Тарнавська Людмила Володимирівна, вчитель світової літератури НВК “Святошинська гімназія” м.Києва, вчитель-методист;
 • Найдьонова Любов Антонівна, заступник директора Інституту соціальної та політичної психології  Національної академії педагогічних наук України.

Іноземна мова

 • Редько Валерій Григорович, завідувач  лабораторією навчання іноземних мов  Інституту педагогіки НАПН України, к.п.н. (голова);
 • Коваленко Оксана Ярославівна, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти;
 • Калініна Лариса Вадимівна, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов Житомирського державного педагогічного університету професор;
 • Карп’юк Оксана Дмитрівна, вчитель-методист школи-гімназії м. Тернопіль;
 • Шопулко Марія Нікіфіровна, методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
 • Куриш Світлана Михайлівна, завідувач кафедри  Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Клименко Юрій Михайлович, вчитель-методист школи-гімназії м. Біла-Церква Київської обл.;
 • Басай Надія Пилипівна, ст. науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України;
 • Манько Світлана Олександрівна, заступник-директора СШ № 64 м. Київ;
 • Несвіт Алла Миколаївна, вчитель СШ № 312 м. Києва;
 • Самойлюкевич  Інна Володимирівна, доцент кафедри методики виклдання іноземних мов, к.п.н. Житомирського державного педуніверситету ім. І Франка;
 • Сотникова Світлана Іванівна викладач кафедри німецької філології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат філологічних наук, доцент.

Молдовська мова

 • Фєтєску Лариса Іванівна, методист науково-методичної лабораторії мов і літератур національних меншин Одеського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Кьося Віра Вікторівна, вчитель-методист Новосільського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I – III ступенів – ліцей” Ренійського району Одеської області;
 • Пєлін Галина Павлівна, психолог Новоселівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей” Саратського  району Одеської області;
 • Крєцу Федір Анатолійович,  віце-президент Всеукраїнської національно-культурної молдавської Асоціації.

Польська мова

 • Іванова Марія Станіславівна, учитель польської мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. св. Магдалени № 10 м. Львова;
 • Приведа Олександра Миколаївна, психолог-методист кабінету практичної психології і соціальної роботи Комунального закладу Львівської обласної ради “Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”;
 • Бачинська Барбара Владиславівна, член Спілки учителів-полоністів України, учитель польської мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. св. Магдалени № 10 м. Львова.

Румунська мова

 • Остафій Ольга Романівна, головний спеціаліст Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації;
 • Говорнян Лілія Серафимівна, методист науково-методичного центру суспільно-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області;
 • Кирчу Олена Семенівна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і світової) Карапчівського ліцею імені М.Емінеску Глибоцького району Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель;
 • Криган Лілія Георгіївна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і світової) Тарасовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоселицького району Чернівецької області;
 • Сандулова Лілія Федорівна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і світової) Великобудської ЗОШ І-ІІІ ступенів Герцаївського району Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії;
 • Лупу Міхаєла Василівна, соціальний педагог Петрашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Герцаївського району Чернівецької області, заступник голови Буковинського мистецького центру відродження та сприяння розвитку румунської традиційної культури;
 • Пушкарьова Людмила Серафимівна, член батьківського комітету Чернівецької гімназії № 6 Чернівецької міської ради.

Угорська мова

 • Браун Єва Ласлівна, методист Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, викладач угорської мови і літератури;
 • Бардош Нора Степанівна, методист відділу освіти Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області, вчитель угорської мови і літератури;
 • Зикань Христина Імрівна, доцент кафедри гуманітарно-природничого факультету з угорською мовою навчання Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук;
 • Кейс Маргарита Юріївна, доцент Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ, кандидат філологічних наук;
 • Пердук Іболя Елемирівна, учитель-методист угорської мови і літератури Малогеєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ужгородського району Закарпатської області;
 • Рояк Ангела Йосипівна, учитель угорської мови і літератури Дерценської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівського району Закарпатської області;
 • Резеш Катерина Карлівна, учитель угорської мови і літератури Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Виноградівського району Закарпатської області;
 • Кеві Марта Федорівна, учитель угорської мови і літератури навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І ступеня з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія” міста Ужгорода;
 • Шімон-Арпа Жужанна Петрівна, учитель Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання імені Дойко Габора;
 • Боркач Аліце Адальбертівна, учитель угорської мови і літератури Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3 ім. Ф.Ракоці ІІ Мукачівської міської ради Закарпатської області;
 • Шевчук Валентина Валентинівна, завідувач центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіта.

Література (молдовська та світова)

 • Фєтєску Лариса Іванівна, методист науково-методичної лабораторії мов і літератур національних меншин Одеського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Кьося Віра Вікторівна, вчитель-методист Новосільського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I – III ступенів – ліцей” Ренійського району Одеської області;
 • Пєлін Галина Павлівна, психолог Новоселівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей” Саратського району Одеської області;
 • Крєцу Федір Анатолійович, віце-президент Всеукраїнської національно-культурної молдавської Асоціації.

Література (польська та світова)

 • Лебедь Регіна Клеменсівна, учитель польської мови і літератури загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів ім. св. Магдалени № 10 м. Львова;
 • Корнієнко Ігор Олексійович, завідувач кабінету практичної психології і соціальної роботи Комунального закладу Львівської обласної ради “Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”; кандидат психологічних наук;
 • Хлопек Адам Броніславович, голова Спілки учителів-полоністів України, учитель польської мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. св. Магдалени № 10 м. Львова.

Література (румунська та світова)

 • Остафій Ольга Романівна, головний спеціаліст департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації;
 • Говорнян Лілія Серафимівна, методист науково-методичного центру суспільно-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області;
 • Кілару Євгенія Василівна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і світової) Молницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Герцаївського району Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії;
 • Васильчук Марія Дмитрівна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і світової) Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоселицького району Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;
 • Мікайло Марія Георгіївна, вчитель румунської мови та літератури (румунської і світової) Чудейської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Сторожинецького району Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель;
 • Лупу Міхаєла Василівна, соціальний педагог Петрашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Герцаївського району Чернівецької області, заступник голови Буковинського мистецького центру відродження та сприяння розвитку румунської традиційної культури;
 • Пушкарьова Людмила Серафимівна, член батьківського комітету Чернівецької гімназії № 6 Чернівецької міської ради.

Література (угорська та світова)

 • Браун Єва Ласлівна, методист Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти,  викладач угорської мови і літератури;
 • Бардош Нора Степанівна, методист відділу освіти Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області, вчитель угорської мови і літератури;
 • Зикань Христина Імрівна, доцент кафедри гуманітарно-природничого факультету з угорською мовою навчання Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук;
 • Кейс Маргарита Юріївна, доцент Закарпатського угорського інституту ім. Ф.Ракоці ІІ, кандидат філологічних наук;
 • Пердук Іболя Елемирівна, учитель-методист угорської мови і літератури Малогеєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ужгородського району Закарпатської області;
 • Рояк Ангела Йосипівна, учитель угорської мови і літератури Дерценської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мукачівського району Закарпатської області;
 • Резеш Катерина Карлівна, учитель угорської мови і літератури Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Виноградівського району Закарпатської області;
 • Кеві Марта Федорівна, учитель угорської мови і літератури навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І ступеня з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія” міста Ужгорода;
 • Шімон-Арпа Жужанна Петрівна, учитель Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання імені Дойко Габора;
 • Боркач Аліце Адальбертівна, учитель угорської мови і літератури Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3 ім. Ф.Ракоці ІІ Мукачівської міської ради Закарпатської області;
 • Шевчук Валентина Валентинівна, завідувач центру практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіта.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

 • Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Караман Станіслав Олександрович, завідувач кафедри української мови та методики навчання Гуманітарного інституту Київського університету імені  Б. Грінченка, доктор педагогічних наук;
 • Бондаренко Неллі Володимирівна, старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;
 • Кононенко Віталій Леонідович, учитель української мови та  літератури гімназії  № 178 м. Києва;
 • Савченко Олена Володимирівна, учитель української мови та літератури спеціалізованої школи  № 57 м. Києва;
 • Ярмолюк Алла Володимирівна, науковий співробітник лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою

 • Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Бабич Надія Денисівна, професор кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат філологічних наук;
 • Гальчук Лариса Миколаївна, учитель української мови та літератури Красноїльської гімназіії Сторожинецького району Чернівецької області;
 • Змошу Олеся Самсонівна, учитель української мови та літератури Нижньопетровецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Сторожинецького району Чернівецької області;
 • Квітень Євгенія Дмитрівна, завідувач  Науково-методичного центру  супільно-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної  освіти Чернівецької області;
 • Морараш Анжела Костянтиніна, учитель української мови та літератури Чернівецької загальноосвітньої  школи  I-III ступенів №10 Чернівецької міської ради;
 • Фонарюк Тетяна Іванівна, учитель української мови та літератури Чернівецької гімназії № 6 Чернівецької міської ради.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою

 • Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Свінтковська Світлана Андріївна, завідувач науково-методичного центру української мови та літератури, українознавства Одеського обласного інституту удосконалення вчителів;
 • Бойко Олена Іванівна, учитель української мови та літератури Крутоярівської ЗОШ з молдовською мовою навчання Білгород-Дністровського району Одеської області;
 • Дмитрієв Сергій Вікторович, викладач кафедри загального та слов’янського мовознавства  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
 • Могильницька Галина Анатоліївна, старший викладач науково-методичного центру української мови та літератури, українознавства Одеського обласного інституту удосконалення вчителів;
 • Пасат Олександра Олександрівна, учитель української мови та літератури Крутоярівської ЗОШ з молдовською мовою навчання Білгород-Дністровського району Одеської області.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою

 • Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Пилип Мар’яна Богданівна, учитель польської мови та літератури СЗШ № 24 ім. М. Конопницької з навчанням польською мовою м. Львова;
 • Бойцун Ольга Михайлівна, завідувач редакцією літератури польською мовою видавництва “Світ”, редактор, філолог;
 • Дуткевич Наталія Вікторівна, учитель польської мови та літератури СЗШ № 24 ім. М. Конопницької з навчанням польською мовою м. Львова;
 • Мартиняк Оксана Андріївна, доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних наук;
 • Приставська Олександра Ігорівна, методист з української мови та літератури навчально-методичного центру освіти м. Львова;
 • Тушніцка Надія Михайлівна, учитель української мови та літератури Ямпільської ЗОШ І – ІІІ ступенів Пустомитівського району Львівської області.

Українська мова загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою

 • Михайловська Неля Анатоліївна, завідувач сектору відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту модернізації змісту освіти;
 • Гнаткович Тетяна Дмитрівна, завідувач кабінету методики  викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;
 • Борисова Єва Елемірівна, учитель української мови та літератури Ужгородської угорськомовної гімназії Закарпатської області;
 • Галас Алла Михайлівна, доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету, кандидат філологічних наук;
 • Лавер Катерина Михайлівна, учитель української мови та літератури Ужгородської  угорськомовної гімназії Закарпатської області;
 • Лукач Андріана Юліївна, методист обласного методичного центру бібліотечних фондів підручників та технічних засобів навчання при управлінні освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

Трудове навчання

 • Боринець Надія Іванівна доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Боровик Дмитро Віталійович директор гімназії-інтернату “Дитяча інженерна академія”;
 • Дятленко Сергій Миколайович заступник директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України;
 • Лосина Ніна Борисівна методист вищої категорії відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти;
 • Медвідь Ольга Юріївна учитель Кролевецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Сумської області;
 • Мельник Олександр Васильович заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук;
 • Павич Ніна Миколаївна методист Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Пархоменко Олександр Миколайович науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України;
 • Попова Тетяна Сергіївна учитель Новопечерської школи м. Києва;
 • Приходько Юлія Миколаївна учитель гімназії № 17 м. Полтави;
 • Терещук Андрій Іванович професор кафедри теорії і методики навчання технологій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук;
 • Туташинський Василь Іванович науковий співробітник лабораторії трудової підготовки і політехнічної творчості Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;
 • Ходзицька Ірина Юліївна учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 243 м. Києва;
 • Палій Юрій Васильович, учитель Чернівецької ЗОШ №38.

Інформатика

 • Морзе Наталія Вікторівна – проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • Проценко Галина Олександрівна – перший заступник начальника управління освіти і Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук;
 • Ривкінд Йосиф Якович – вчитель інформатики ліцею № 38 імені Молчанова м. Києва, заслужений вчитель України;
 • Шакотько Віктор Васильович – заступник директора Кременчуцького педагогічного училища імені Макаренка Полтавської області, викладач-методист;
 • Паньков Андрій Вікторович – науковий співробітник відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти ІІТЗО;
 • Нанаєва Тетяна Василівна – директор з корпоративних справ INTEL в Україні та СНД (за згодою);
 • Кудренко Богдан Віталійович – головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНУ.

Математика

 • Бурда Михайло Іванович – завідуючий відділу математичної та інформативної освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
 • Паньков Андрій Вікторович – науковий співробітник відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти ІІТЗО;
 • Якір Михайло Семенович – вчитель Києво-Печерського ліцею № 141 “Лідер” м. Києва;
 • Номіровський Дмитро Анатолійович – професор факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор.

Фізична культура

 • Єрьоменко Едуард Анатолійович – голова Всеукраїнської громадської організації “Українська федерація Хортингу”, почесний голова Всеукраїнської громадської організації “Молода Україна”;
 • Тимчик Микола Валерійович – доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту НПУ ім. М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук;
 • Сілкова Валерія Олександрівна – вчитель школи І-ІІІ ст. № 306 м. Києва;
 • Деревянко Вікторія Василівна – начальник відділу відділення науково-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій та змісту освіти;
 • Чешейко Сергій Михайлович – вчитель Новопечерської школи м. Києва;
 • Кудренко Богдан Віталійович – головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНУ.

Біологія

 • Білявська Олена Вікторівна, методист відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
 • Дерій Сергій Іванович, доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат біологічних наук;
 • Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник лабораторії хімічної і біологічної освіти інституту педагогіки НАПН України;
 • Князєва Олена Володимирівна, учитель біології гімназії № 136 м. Києва;
 • Курсон Валентина Василівна, старший викладач Ніжинського державного університету імені М.В. Гоголя;
 • Мирна Лілія Анатоліївна, методист біології і екології Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
 • Мамчур Євгенія Іванівна, учитель Погребищенської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вінницької області;
 • Фіцайло Світлана Сергіївна,  заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Хімія

 • Величко Людмила Петрівна, завідувач лабораторією хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук;
 • Дубовик Олена Анатоліївна, начальник відділу науково-методичного забезпечення змісту освіти основної і старшої школи відділення змісту загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
 • Новченкова Катерина Дмитрівна, учитель ліцею № 17 м. Хмельницького;
 • Павленко Вадим Олександрович, доцент кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних наук, доцент;
 • СвинкоЛюдмила Леонтіївна, вчитель ліцею НТУУ “КПІ” м. Києва, кандидат хімічних наук;
 • Титаренко Наталія Володимирівна, методист Центру моніторингу столичної освіти;
 • Філоненко Ірина Олександрівна, учитель гімназії № 273 м. Києва;
 • Фіцайло Світлана Сергіївна, заступник начальника відділу змісту середньої освіти, мовної політики та освіти національних меншин  Міністерства освіти і науки України.

Фізика

 • Ляшенко Олександр Іванович, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
 • Заболотний Володимир Федорович, завідувач  кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор;
 • Засєдка Людмила Миколаївна, учитель Українського фізико-математичного ліцею, кандидат фізико-математичних наук;
 • Дерід Тетяна Василівна, учитель гімназії № 136 м. Києва;
 • Ненашев Ігор Юрійович, учитель фізики Харківського фізико-математичного ліцею № 27, головний редактор журналу “Фізика в школах України”;
 • Чернецький Ігор Станіславович, голова асоціації вчителів фізики України;
 • Шиховцева Людмила Євгеніївна, методист відділення навчально-методичного забезпечення загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти;
 • Фіцайло Світлана Сергіївна, заступник начальника відділу змісту середньої освіти, мовної політики та освіти національних меншин  Міністерства освіти і науки України.

Основи здоров’я

 • Страшко Станіслав Васильович, завідувач кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат біологічних наук, професор;
 • Дерев’янко Вікторія Василівна, начальник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;
 • Думчева Анастасія Юріївна, спеціаліст програм сексуального та репродуктивного здоров’я, здоров’я дітей та підлітків, Бюро ВООЗ в Україні;
 • Жадан Олена Миколаївна, учитель Шелудьківського ліцею Зміївської районної ради Харківської області;
 • Мазаєва Катерина Вікторівна, завідувач науково-методичної лабораторії біології та основ здоров’я КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”;
 • Черниш Ірина Вікторівна, учитель Житомирського міського колегіуму м. Житомир;
 • Фіцайло Світлана Сергіївна, заступник начальника відділу змісту середньої освіти, мовної політики та освіти національних меншин  Міністерства освіти і науки України.
Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній 5 січня починається реєстрація на пробне ЗНО-2016
Наступний Чи варто робити з дитиною домашнє завдання?