Сюсько Михайло Іванович


Народився 29 травня 1937 р. в с. Голятині Міжгірського району Закарпатської області в селянській сім’ї. У рідному селі закінчив семирічку, а в 1955 р. – Міжгірську середню школу. Протягом 1955 – 1960 рр. навчався в Ужгородському університеті, отримавши тут кваліфікацію вчителя української мови та літератури. Після закінчення університету два роки (1960 – 1962) працював учителем та завучем Голятинської середньої школи. Потім (1962 – 1965) навчався в аспірантурі при кафедрі української мови рідного університету. Далі – робота в Ужгородському університеті на різних посадах: проф. Сюсько М.І., пройшовши шлях від асистента до професора, працював тут заступником декана, завідувачем підготовчого відділення (1971 – 1977), п’ять років (1987 – 1992) був деканом філологічного факультету. З вересня 1993 р. до січня 1999 р. (два строки повноважень) очолював спеціалізовану вчену раду Д.15.01.03 із прав захисту докторських та кандидатських дисертацій з українського мовознавства. З 1992 р. завідувач кафедри української мови.

Кандидатську дисертацію на тему: “Система іменних частин мови у говорах Закарпатської області” проф. Сюсько М.І. захистив у 1969 р. (Львівський ун-т), а докторську “Сучасна українська народна зоонімія (Зоонімікон українців району Карпат)” – у червні 1991 р. (Новосадський ун-т, кол. Югославія). Доцент з 1974 р., професор з 1995 р. З грудня 1993 р. академік АН ВШ України (відділення філології та мистецтвознавства).

Проф. Сюсько М.І. веде активне наукове життя. Його наукові зацікавлення: українська літературна мова, діалектологія, ввесь комплекс ономастичної проблематики. Автор більш ніж 100 наукових публікацій, у т.ч. окремих видань.Виступає з доповідями на різних наукових зібраннях у тому числі й міжнародних. З-поміж окремих наукових видань: “Займенник у говорах Закарпатської області УРСР” (Харків, 1968), “Взаємовідношення власних і загальних імен (зооніми і апелятиви) в українській мові” (Ужгород, 1985), “Традиційні й сучасні погляди на природу власного імені” (Ужгород, 1994), “Статус зооніма в онимической системе: ономасиологический аспект” (К.: УМК ВО, 1988), “Способы и типы деривации в зооними” (К.: УМК ВО, 1989) та ін. Крім того, він підготував до друку два лінгвістичні атласи та словник зоонімів українців району Карпат, забезпечив понад 20 офіційних відгуків на автореферати кандидатських і докторських дисертацій, виступає офіційним опонентом. У межах кафедри проф. Сюсько М.І. координує роботу, пов’язану з експертизою дисертацій, очолює комплексну міжкафедральну наукову тему: “Історія української літературної мови та мовознавства на Закарпатті в загальноукраїнському контексті”. Водночас він є членом редколегії цілої низки наукових видань, окремі з яких зареєстровані ВАКом України як провідні фахові та редактором цілої низки монографічних видань.

Нині здебільшого через аспірантуру проф. Сюсюко М.І. успішно готує кандидатів наук: шестеро його вихованців уже захистили свої дисертації, а роботи ще трьох у стадії завершення. У рамках угоди про співпрацю забезпечував наукове керівництво й аспіранта з університету ім. М.Бела (м.Банська Бистриця, Словаччина), а в 1998 р. був науковим консультантом докторантки з Мічиганського ун-ту (США), яка працювала тоді в Україні над виконанням теми: “Лінгвістична антропологія (на матеріалі східнослов’янських мов)”.

Протягом роботи в університеті проф. Сюсько М.І. забезпечував різні самостійні теоретичні курси, які завжди відзначалися високим рівнем виконання, розробив чимало спецкурсів та спецсемінарів з урахуванням як своїх наукових інтересів, так і побажань самих студентів, які спеціалізуються по кафедрі, постійно керує дипломними й курсовими роботами, усіма видами практик, дбаючи при цьому про підвищення якості навчання, а отже, й про належне його методичне забезпечення. Під його безпосереднім керівництвом як завідувача кафедри лише за останні п’ять років викладачі кафедри підготували та видали понад 20 різних методичних посібників, у тому числі й з грифом Міносвіти і науки.

Кафедра української мови, очолювана проф. Сюськом М.І., є однією з найбільших в університеті, на якій зосереджено значний викладацький та науковий потенціал. Тут на постійній основі зараз працює 17 викладачів, чотири з яких – доктори наук, професори, а решта – кандидати наук, доценти. Завдяки значною мірою особистим зусиллям проф. Сюська М.І. на кафедрі лише протягом останніх п’яти років кандидатські дисертації захистило вісім осіб, більшість із яких уже самі успішно працюють на посадах доцентів чи викладачів кафедри, а також в інших навчальних закладах у системі вищої школи.

Проф. Сюсько М.І. не лише добрий організатор і адміністратор. Він відзначається ще й активною громадянською позицією, чіткістю й послідовністю орієнтирів. Бере активну участь у багатогранному житті факультету й університету, культурно-освітньому житті краю, є членом вченої ради філологічного факультету, членом цілої низки культурно-освітніх товариств, членом комісії з питань мовної політики при облдержадміністрації тощо. За багаторічну плідну діяльність в університеті та значний внесок у розвиток освіти на Закарпатті, підготовку науково-педагогічних кадрів для народного господарства проф. Сюсько М.І. неодноразово відзначався. У червні 2000 р. у йому було присвоєно звання “Заслужений працівник освіти України”, а в грудні 2002 р. нагороджений знаком “Відмінник освіти України”.

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Студеняк Ігор Петрович
Наступний Торохтін Олександр Михайлович