Мистецтвознавець Михайло Приймич захистив докторську дисертацію