Як оцінюватимуть твір з української на ЗНО-2016


Критерії оцінювання
Критерії оцінювання

Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови на зовнішньому незалежному оцінюванні 2016 року.

Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, 3а, 3б, 4 та 5):

Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали
1.

Теза

Учасник вправно формулює тезу 2
Учасник не формулює тези вправно 1
Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі 0
2.

Аргументи

Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи 2
Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.

Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого. Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези

1
Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними 0
3а.

Приклад із літератури чи інших видів мистецтва

Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва 2
Немає мотивації наведення прикладу.

Приклад не конкретизований через художній образ. У прикладі є фактичні помилки

1
Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним 0
3б.

Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя

Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя 2
Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки 1
Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає або він не є доречним 0
4.

Логічність, послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу) 2
У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки 1
Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає 0
5.

Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів 2
Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами 1
Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами 0

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (6а та 6б):

Критерій Кількість помилок Бали
6а.

Орфографія та пунктуація

0-1 4
2-6 3
7-11 2
12-16 1
17 і більше 0
6б.

Лексика, граматика та стилістика

0-1 4
2-4 3
5-7 2
8-10 1
11 і більше 0

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих зараховують такі помилки:

  • у написанні великої літери в складних власних назвах;
  • у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
  • у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший/ніхто інший …);
  • у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
  • у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як одну грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у—в, і—й—та) рахують як одну стилістичну помилку.

Увага!

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів.

Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Українці підтримують систему вступу через ЗНО попри скандали
Наступний Які будуть завдання з української на ЗНО-2016 і як за них ставитимуть бали