Рейтинг вишів ТОП-200 Україна 2016 року


Рейтинг

Нинішнього року рейтинг «Топ-200 Україна» відзначає свій перший ювілей — він виходить удесяте. Стартувавши у 2006 році проект «Топ-200 Україна» став першим і залишається на сьогодні єдиним акредитованим Міжнародною Експертною Групою по Ранжуванню (IREG) академічним рейтингом в Україні, відмінною рисою якого є спроба порівняти між собою університети різних типів на основі застосування до них універсальної системи критеріїв.

У 2016 році одноосібним лідером рейтингу «ТОП-200 України» став Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», що з суттєвим відривом від інших ВНЗУкраїни вийшов вперед за критерієм «Інноваційна діяльність університетів». За словами керівника проекту «ТОП 200 Україна» Олесі Линовицької, протягом останнього року в інноваційній екосистемі КПІ «Sikorsky Challenge» було створено понад 40 стартапів, 29 з них отримали інвестиції від приватних венчурних фондів і високотехнологічних компаній загальним обсягом 573 млн грн.

Друге місце у рейтингу посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Олеся Линовицька зазначає, що команда «ТОП-200 України» не змогла отримати дані про інвестування його стартапів приватними венчурними фондами чи високотехнологічними компаніями, але Університет Шевченка має найбільше бюджетне фінансування науки — близько 85 млн грн, його випускники широко затребувані органами державної влади, університет входить до 500 кращих ВНЗ світу за рейтингом QS і має найвищий рейтинг вScopus серед університетів України.

Третє і четверте місця посіли харківські ВНЗ, відповідно Національний університет ім. В.Н. Каразіна та Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». На п’яте місце вийшов Національний університет «Львівська політехніка».

Методологія рейтингу «ТОП-200 України» з урахуванням складової «Інноваційна діяльність університетів» викладена на сайті центру «ЄвроОсвіта». На основі використання цієї методології, даних університетів та експертних оцінок командою «ТОП-200 України» було виведено рейтинг двохсот кращих університетів України в 2015/2016 році.

Рейтинг вищих навчальних закладів «ТОП-200 Україна»

Навчальний заклад

Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу

Оцінка якості навчання

Оцінка міжнародного визнання

Оцінка інте-граль-ного
пока-зника діяль-ності
ВНЗ

1

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

37,1584719

24,2733571

24,38991

85,8217352

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

37,69866054

20,8091084

23,19028

81,6980532

3

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

19,72389684

14,6311752

15,05826

49,4133336

4

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

18,19243329

9,44538221

18,11854

45,7563526

5

Національний університет “Львівська політехніка”

10,07411838

15,5719037

20,00258

45,6486064

6

Національний гірничий університет

20,23740583

9,55270568

14,88076

44,6708729

7

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

28,01541416

7,3430677

9,247945

44,606427

8

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

13,03020291

17,3656142

14,1555

44,551315

9

Львівський національний університет імені Івана Франка

10,47689444

14,6627164

18,25808

43,3976934

10

Національний університет біоресурсів і природокористування України

16,31640102

14,8704249

11,00018

42,1870072

11

Дніпропетровський національний університет

15,31305861

11,8009907

14,46929

41,5833429

12

Національна металургійна академія України

15,986009

8,41503252

16,63632

41,0373631

13

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

9,978082275

18,238005

12,54723

40,7633165

14

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

13,40210864

8,67787415

18,37849

40,4584706

15

Сумський державний університет

8,993959401

8,04876948

22,06692

39,109651

16

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

14,89337466

10,4281237

11,04698

36,3684822

17

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

9,106945138

7,66573113

19,11553

35,8882093

18

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

10,13022173

11,0492001

14,66891

35,8483282

19

Національний авіаційний університет

11,61251162

12,6116403

11,37578

35,5999332

20

Національний університет харчових технологій

15,93360858

9,36348881

10,16005

35,4571467

21

Харківський національний університет радіоелектроніки

13,04280596

7,21066664

15,06235

35,3158215

22

Національний фармацевтичний університет

15,16508909

11,047036

8,881338

35,0934636

23

Донецький національний технічний університет

10,01728842

9,71114668

14,67326

34,4016916

24

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

6,905632933

10,1895977

17,1798

34,2750335

25

Вінницький національний технічний університет

16,18773877

6,81980723

10,02252

33,0300669

26

Одеський національний політехнічний університет

7,163804942

7,22190465

18,29702

32,6827343

27

Київський національний університет технологій та дизайну

11,57300698

10,4629563

10,34477

32,3807309

28

Київський національний торговельно-економічний університет

8,114325488

15,4430025

8,503008

32,0603362

29

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

16,10407473

5,4217908

10,37758

31,9034442

30

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

9,040212812

6,79420417

16,02058

31,8549922

31

Одеський національний економічний університет

7,679192314

14,3631492

9,404586

31,4469272

32

Донецький національний університет

7,193571257

9,3306009

14,65776

31,1819365

33

Національний лісотехнічний університет України

19,59650034

4,81830927

6,191394

30,6062032

34

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

10,37655512

8,24217137

11,53117

30,1499006

35

Ужгородський національний університет

10,17535569

8,31105511

11,33482

29,8212327

36

Харківський національний медичний університет

13,09827772

7,2013679

9,079044

29,3786894

37

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

6,327572286

6,90963004

15,90838

29,1455794

38

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

8,461772735

7,54223295

12,82609

28,830096

39

Національний університет “Одеська юридична академія”

7,879115893

9,0147942

11,28004

28,1739516

40

Одеська національна академія харчових технологій

12,42556446

5,99377853

9,623196

28,0425392

41

Тернопільський національний економічний університет

5,126921226

13,5106753

9,221132

27,8587285

42

Одеський національний медичний університет

13,27230432

6,43135523

8,09704

27,8006993

43

Хмельницький національний університет

6,205009518

4,71538314

16,50671

27,4271019

44

Чорноморський державний університет імені Петра Могили.

4,665186907

10,1112035

12,4096

27,1859859

45

Університет банківської справи НБУ

5,678880157

13,8472475

7,15808

26,6842074

46

Київський національний університет будівництва і архітектури

10,53908623

7,59789828

8,295994

26,4329786

47

Запорізький національний технічний університет

7,024009083

7,33749964

12,01148

26,3729928

48

Харківський національний економічний університет

6,737646725

8,41999677

11,0911

26,2487437

49

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

7,229233414

10,4631345

8,208987

25,9013547

50

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

8,719939113

6,6807094

10,42157

25,8222191

51

Дніпропетровська медична академія

13,46250017

5,25021114

7,06337

25,7760809

52

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

11,25422909

5,96718097

8,487951

25,709361

53

Івано-франківський національний медичний університет

12,76296191

6,46001833

6,350128

25,5731083

54

Українська медична стоматологічна академія

8,619649978

5,78833741

11,0798

25,4877879

55

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

11,7373236

7,34286535

6,113151

25,1933399

56

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

7,019973021

5,85895593

12,17727

25,0562004

57

Кіровоградський національний технічний університет

11,04012353

8,64838119

5,083733

24,7722381

58

Буковинський державний медичний університет

9,287250956

5,1046926

10,34502

24,7369657

59

Університет економіки та права “КРОК”

7,073005972

10,8602657

6,726519

24,6597906

60

Львівський торговельно-економічний університет

9,152952364

7,12729304

8,333047

24,6132925

61

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

7,203618041

6,14365456

11,21167

24,5589438

62

Київський міжнародний університет

5,186495591

10,9599226

8,310327

24,456745

63

Українська інженерно-педагогічна академія

9,528574664

7,54423265

7,333983

24,4067905

64

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

10,02986978

5,45646212

8,887677

24,3740088

65

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

13,0696129

4,19427612

7,057561

24,3214497

66

Національний транспортний університет

5,665107611

7,02957884

11,54289

24,2375754

67

Національний університет водного господарства та природокористування

9,42631835

7,17545671

7,002037

23,6038118

68

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

7,850117452

9,58816522

6,08124

23,5195223

69

Одеський національний морський університет

8,000707152

5,8169026

9,651948

23,4695575

70

Таврійський державний агротехнологічний університет

9,915736004

6,14832184

7,371179

23,4352364

71

Донбаська державна машинобудівна академія

10,16459633

4,46328649

8,708616

23,336499

72

Запорізький державний медичний університет

9,20059808

5,03233906

9,020702

23,2536389

73

Національна академія управління

7,407758165

10,7979862

4,903493

23,1092369

74

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

8,018974586

7,00269558

8,004739

23,0264087

75

Луцький національний технічний університет

5,850837791

5,02774655

12,05558

22,9341676

76

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

6,932689041

7,69073474

8,310277

22,9337004

77

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

6,058843739

5,41722595

11,26096

22,7370291

78

Миколаївський національний аграрний університет

8,850231319

9,28753311

4,317513

22,4552774

79

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

9,092808006

5,34282077

7,990193

22,4258222

80

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

8,552564663

7,2113746

6,60656

22,3704992

81

Запорізький національний університет

6,312964312

8,17616924

7,864324

22,3534578

82

Херсонський національний технічний університет

8,331043334

8,37986073

5,606922

22,3178264

83

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

7,95927658

8,21186155

6,109993

22,2811313

84

Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)

8,40210463

9,68290486

4,120086

22,2050959

85

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

7,377848933

10,0647992

4,761489

22,2041374

86

Приазовський державний технічний університет

7,629876967

5,52302103

9,038067

22,1909648

87

Київський університет імені Бориса Грінченка

6,130997262

5,90775141

10,1447

22,1834476

88

Національний університет “Одеська морська академія”

6,408216719

5,13560326

10,61087

22,154692

89

Харківський національний університет будівництва та архітектури

8,542072746

5,36606943

8,124114

22,0322557

90

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

11,4219232

5,34481603

5,161674

21,9284136

91

Одеський державний екологічний університет

6,961660037

5,77959107

9,123298

21,8645488

92

Херсонський державний університет

6,469406295

8,02159452

7,343056

21,8340567

93

Український державний університет залізничного транспорту

8,777127894

6,20429875

6,773477

21,7549038

94

Донецький державний університет управління

3,793075122

8,57236372

9,340799

21,7062374

95

Маріупольський державний університет

7,019893387

6,64585823

8,003034

21,6687861

96

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

6,57560662

8,77439691

6,285968

21,6359713

97

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

7,01532941

8,46625916

6,103438

21,5850264

98

Кам’янець-Подільський національний університет

6,25597147

6,35819951

8,910351

21,5245217

99

Національний університет “Острозька академія”

6,03696726

8,31849065

7,114788

21,470246

100

Криворізький національний університет

8,030266308

6,06966039

7,347226

21,4471522

Інформацію про наступні 100 ВНЗ із таблиці рейтингу університетів України III, IV рівнів акредитації «Топ-200 Україна» у 2016 році буде опубліковано в понеділок 30 травня.

Джерело: osvita.ua

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Дебреценський університет планує відкрити в інституті в Берегові ряд спеціальностей
Наступний Закарпатські випускники шкіл - одні з найкращих знавців мов в Україні