На Закарпатті розпочнуть підготовку магістрів соціології


Вступ до магістратури

Фактором успішності вищої школи є своєчасне реагування на суспільні запити, застосування провідних технологій, поєднання вітчизняного та зарубіжного досвіду, врахування тенденцій і перспектив розвитку соціуму. У зв’язку з цим треба постійно оновлювати зміст, форми й методику підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.

Практичним виявом творчих пошуків у цьому напрямку стало запровадження з 1996 року в Ужгородському університеті підготовки бакалаврів соціології. До цього часу УжНУ залишається єдиним навчальним закладом, який провадить підготовку соціологів за освітнім ступенем «бакалавр».

За цей час тут підготували сотні фахівців, котрі реалізували свій потенціал у дослідницьких та аналітичних службах (центри з вивчення громадської думки, маркетингових компаніях), в органах статистики, у політичних партіях (служби політичного планування), у національно-культурних товариствах, у службах соціальної допомоги і захисту населення (територіальні центри соціального обслуговування, служби у справах неповнолітніх, центри зайнятості, центри соціальних служб для молоді, пенсійні фонди, консультаційні центри для різних категорій населення), загальних та спеціальних освітніх установах (загальні школи, школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей з проблемами фізичного і психічного розвитку тощо), виправно-трудових установах пенітенціарної системи та багатьох інших.

Ужгородський національний університет уперше в нашому регіоні започатковує нову спеціальність магістратури за напрямком «Соціологія» з ліцензованим обсягом – 45 осіб. Актуальність нової спеціальності обумовлена потребою в якісних кадрах зі знаннями технологій проведення соціологічних досліджень, прогнозування соціальних процесів, соціальної інженерії.

Випускники магістратури за спеціальністю «Соціологія» зможуть працювати на таких посадах:

 • Науковий співробітник (соціологія)
 • Голова спостережної ради
 • Соціолог з ефективності покарання правопорушників
 • Соціолог промисловий
 • Агент  із  зайнятості  і  трудових  контрактів
 • Наглядач в громадському центрі
 • Експерт із суспільно-політичних питань
 • Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
 • Фахівець з інтерв’ювання
 • Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)
 • Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях).

Крім того, майбутні магістри матимуть додаткову кваліфікацію менеджера з управління людськими ресурсами. Опанування її дозволить набути, крім загальносоціологічних компетенцій, спеціальних знань й практичних навичок, які стосуються:

 • парадигм та теорій управління людськими ресурсами;
 • розробки кадрової політики та кадрової стратегії організацій;
 • кадрового планування;
 • набору кандидатів до вступу в організацію;
 • методів і технологій відбору кандидатів;
 • прискорення адаптації на робочому місці та процедур вступу до посади;
 • супроводу професійної кар’єри, у т.ч. вивільнення персоналу;
 • процедур оцінки та атестації персоналу;
 • організації професійного навчання та перепідготовки кадрів;
 • формування корпоративної та організаційної культури, управління соціально-психологічним кліматом в організаціях;
 • кадрового аудиту;
 • проведення досліджень в організаціях;
 • теорії та практики кадрової безпеки.

Така кваліфікація магістра дозволить обіймати також посади менеджера з управління персоналом, інспектора відділу кадрів, інспектора з роботи з особовим складом.

Теоретична підготовка магістрів за спеціальністю «Соціологія» передбачатиме здобуття студентами оптимальних ґрунтовних знань і навичок, необхідних для стратегічного планування; комунікативних компетенцій; роботи в галузі аналізу глобальних проблем сучасності; дальшої практичної та наукової діяльності; управління кадрами в організаціях; практичного застосування новітніх методів збору соціологічної інформації; управління соціальними проектами; нарощування та реалізації соціального капіталу спільнот; соціологічного аналізу сучасних соціальних нерівностей.

Цикл практичної підготовки включає виконання та захист магістерської роботи, складання комплексного державного екзамену з фаху, проходження науково-дослідницької (виробничої) практики на базах, з якими укладені відповідні договори, а також проходження наукової в межах ВНЗ (педагогічної) практики на базі Ужгородського національного університету.

Прийом документів на спеціальність «Соціологія» за освітнім ступенем «Магістр» розпочинається 5 серпня.

Джерело: Медіацентр УжНУ

 

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній У школах Мукачева вирішили розширити мережу перших класів
Наступний В Ужгороді з'явилися вакансії завідувачів двох дитсадків