Переш Євген Юлійович


Народився 24 жовтня 1942 р. в с. Осій Іршавського району в сім’ї сільських вчителів. В 1959 р. з золотою медаллю закінчив Іршавську середню школу, а в 1964 р. – хімічний факультет Ужгородського державного універ­ситету. Зумів поєднати навчання в університеті з роботою лаборанта на хімічному факультеті та науковими дослідженнями в новій на той час області напівпровідникового матеріалознавства. Був у числі перших п’яти студентів-випускників, що спеціалізувалися з хімії напівпровідників.

Весь трудовий шлях Є.Ю.Переша пов’язаний з Ужгородським університетом. Після закінчення служби в армії він з 1965 р. працював асистентом кафедри хімії напівпровідників, в 1967-1970 рр. навчався в аспірантурі при цій же кафедрі, згодом послідовно обіймав посади старшого викладача, доцента, професора кафедри неорганічної хімії. В 1971 р. Є.Ю.Переш захистив кандидатську (м. Львів), а в 1987 р. – докторську (м. Москва) дисертацію на тему “Сложные халькогениды и галогениды металлов I–IV групп периодической системы элементов Д.И.Менделеева”. . В 1975 р. отримав вчене звання доцента, а в 1989 р. – професора. З 1993 р. і по сьогодні Є.Ю.Переш – завідувач кафедри неорганічної хімії.

Наукова діяльність проф.Переша Є.Ю. стосується неорганічного матеріалознавства. Він працює в області розробки наукових основ синтезу та одержання монокристалічних і нанокомпозитних матеріалів на базі складних халькогенідних і галогенідних сполук, перспективних для потреб електронної техніки. Під керівництвом Є.Ю.Переша виконані десятки держбюджетних та госпдо­говірних наукових тем. Є.Ю.Переш опублікував понад 250 наукових праць (нау­ко­вих статей, тез доповідей на наукових конференціях, матеріалів наукових збірників) у найрізноманітніших вітчизняних та зарубіжних виданнях, він є співавтором навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України “Хімія твердого тіла” (ч.1 – 2000. – 210 с.; ч.2. – 2002. – 241 с.), “Гетерогенні рівноваги” (2003. – 209 с.) та монографії “Сложные халькогениды в системах АI–BIII–CVI” (1993. – 240 c. Учні Є.Ю.Переша захистили 9 кандидатських та 1 докторську дисертацію і зараз успішно працюють на викладацьких та наукових посадах в Ужгородському національному університеті та за кордо­ном. Так, наприклад, І.Є.Барчій – професор, Г.В.Орінчай та М.Ю.Сабов – доценти, а Зубака О.В. – викладач кафедри неорганічної хімії, В.І.Староста – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії , В.І.Сідей – старший , а Габорець Н.Й. – молодший наукові співробітники Інституту фізики і хімії твердого тіла, Кіш З.З. працює в Канаді в одній з дочірніх фірм компанії “Дженерал моторс”.

З ініціативи Є.Ю.Переша та при його безпосередній участі в 1994 та 1998 рр. на базі кафедри неорганічної хімії та інших організацій в Ужгороді були проведені УІІІ та ІХ міжнародні науково-технічні конференції “Хімія, фізика і технологія халькогенідів та халькогалогенідів” та “Складні оксиди, халькогеніди та галогеніди для функціональної електроніки” (2000 р).

Переш Є.Ю. – експерт ВАК України, член Наукової Ради з проблеми “Неор­га­нічна хімія” при НАН України та експертної комісії УжНУ по присвоєнню вче­них звань. У 1995 р. за досягнуті успіхи в справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства Переш Є.Ю. був нагороджений Грамо­тою Міністерства освіти України. У складі авторського колективу Переш Є.Ю. у 2000 році за цикл робіт “Хімія, технологія і властивості складних халькогенгалогенних матеріалів” став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. У 2004 році Переш Є.Ю. за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки нагороджений почесною відзнакою Ужгородської міської Ради у номінації “Розвиток науки, техніки і технологій, іноваційна діяльність”.

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Ніколайчук Віталій Іванович
Наступний Поп Степан Степанович