Мешко Іван Михайлович


Народився 23 листопада 1925 р. у селі Лецовиця Мукачівського району, Закарпаття, Україна. Закінчив Мукачівську торговельну академію (1945), Львівський торгово-економічний інститут (1950) та аспірантуру Львівського інституту суспільних наук АН УРСР (1956).

Кандидатську дисертацію на тему “Економічні погляди С.А. Подолинського” захистив у 1956 р. і йому було присвоєно вчену ступінь кандидата економічних наук. У 1973 р. ним була захищена докторська дисертація на тему: “Громадсько-політичний рух і суспільна думка Угорщини періоду кризи і падіння кріпосного права (кінець ХУІІІ – перша половина ХІХ ст.)”, а згодом йому було присвоєно вчений ступінь доктора історичних наук. В Ужгородському національному університеті працює з 1956 р. Талановитий педагог, вдумливий економіст проф. І.М. Мешко по одиницях підбирав спеціалістів для роботи на факультеті, організовував нові кафедри, дбав про створення матеріально-технічної бази, а головне, турбувався про підготовку викладацької зміни.

Перу І.М. Мешка належить більше 90 наукових праць з різної економічної проблематики. Але головним об’єктом його наукових інтересів є історія української та світової економічної думки. У 1958 р. у видавництві АН УРСР у співавторстві з Л.Я. Корнійчук була видана монографія “Економічні погляди С.А. Подолинського”, яка одержала позитивні відгуки не тільки в Україні, але й за рубежем. У 1971 р. у видавництві Львівського університету виходить у світ монографія І.М. Мешка “Громадсько-політичний рух і суспільна думка Угорщини кінця ХУІІІ – початку ХІХ століття”, яка знайшла прихильні відгуки не тільки в Україні та Росії, але і далеко за кордоном (Угорщина, США).

Працюючи на викладацькій роботі впродовж 50 років професору І.М. Мешкові доводилося читати 10 курсів і спецкурсів, проте облюбованою дисципліною його завжди залишалася “Історія економічних вчень”, з якої підготував і видав перший посібник українською мовою: “Історія економічних вчень: основні течії західноєвропейської та американської економічної думки” (1994). Цей посібник зайняв перше місце у вузівському конкурсі монографій у 1995 р. Останні публікації професора І.М. Мешка свідчать про те, що проблеми економічної думки та грошового обігу не проходять повз його уваги. Як результат багаторічного читання важливого спецкурсу ринкової економіки “Вексельний обіг” – він видає у 1999 р. посібник “Вексель”, а в 2002 р. – навчальний посібник “Сучасний монетаризм”. Багато праць проф. І.М. Мешка присвячені також різним проблемам вищої школи та методики викладання економічних дисциплін. Професор І.М. Мешко є високоерудованим і освідченим інтелектуалом, цікавим співрозмовником, улюбленим педагогом студентства.

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Мар'ян Михайло Іванович
Наступний Мікла Віктор Іванович