Долішній Мар’ян Іванович


Академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Директор, завідувач відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління Інституту регіональних досліджень НАН України, професор кафедри економіки, менеджменту і маркетингу економічного факультету УжНУ. Голова Державного Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України. Член Президії НАН України.

Народився 1 травня 1936 р. в м. Львові. У 1958 р. закінчив Львівський політехнічний інститут. 1965-1968 рр. – аспірантура Львівського лісотехнічного інституту. Кандидат економічних наук – 1969 р. Тема дисертації “Основні виробничі фонди та шляхи покращання їх використання (на прикладі меблевої промисловості Львівської області )”. Доктор економічних наук – 1980 р. Тема дисертації “Соціально-економічні проблеми використання трудових ресурсів (регіональні аспекти дослідження)”. Доктор економічних наук (1980), професор (1982), академік НАН України (1997), заслужений діяч науки і техніки України (1991), лауреат премій ім. О.Г. Шліхтера (1983) та ім. М.І. Таган-Барановського (1996), нагороджений орденами і медалями (в т.ч. орденом “За заслуги” ІІ другого ступеня (2001)), Почесною відзнакою Президента України (1996).

Долішній М.І. – відомий вчений у галузі регіональної економіки. Працює над вирішенням фундаментальних та прикладних проблем розвитку регіонів України, формуванням методико-теоретичних основ регіональної політики в державі. Розробив механізми, визначив форми та окреслив методи територіального управління в багатьох галузях і сферах народного господарства в умовах його ринкової трансформації, наголосивши на забезпеченні цілісності та унітарності держави, визначив основний зміст економічного механізму регулювання регіонального розвитку, реалізації науково-технічної, гуманітарної, фінансово-кредитної та податкової політики, а також зовнішньоекономічних зв’язків у регіонах України.

Автор більше 500 наукових праць, в т.ч. 20 монографій, з них три – індивідуальні: Долішній М.І. Трудові ресурси промисловості. К.: Техніка, 1975. – 224с. Розкрито взаємозв’язок та взаємозалежність між трудовими ресурсами та розвитком промисловості, науково-технічним прогресом, інтенсифікацією виробництва, розвитком економіки у великих і малих містах. Основну увагу зосереджено на регіональних факторах використання трудових ресурсів: розміщенні підприємств, спеціалізації та внутрішньо регіональній кооперації, створенні виробничих об’єднань, плинності кадрів та внутрішній міграції населення. Висвітлено проблеми підготовки кадрів у галузі профтехосвіти та на виробництві, питання кваліфікації працівників та організації працевлаштування. Долишний М.И. Формирование и использование трудовых ресурсов. – К.: Наукова думка, 1978. – 272с. Висвітлено проблеми теорії та практики комплексного використання трудових ресурсів регіону в умовах науково-технічної революції. Розкрито та обґрунтовано шляхи оптимальної зайнятості трудових ресурсів. Викладено сутність та критерії ефективної зайнятості, основні напрями розподілу робочої сили у виробництві та сфері послуг. Запропоновано класифікацію соціально-економічних факторів ефективного використання трудових ресурсів. Розроблено рекомендації із вдосконалення балансових розрахунків трудових ресурсів регіону. Долишний М.И. Социально-экономические проблемы непроизводственной сферы. – К.: Наукова думка, 1984. – 214с. На великому фактичному матеріалі досліджено роль невиробничої сфери у розвитку народногосподарського комплексу країни. Велику увагу приділено регіональним особливостям формування та розвитку галузей побутового, комунального, торговельного обслуговування, а також питанням зайнятості населення. Показано шляхи економії праці у невиробничій сфері.

Багато наукових праць видано за кордоном, у тому числі у Польщі, Словаччині, Росії, Білорусі, ФРН та Китаї. Як головний редактор журналу “Регіональна економіка”, член редакційної колегії журналу “Економіка України” сприяє розвиткові економічної науки в Україні та її регіонах. Під безпосереднім керівництвом Долішнього М.І. сформована школа науковців-професіоналів, підготовлено десять докторів наук і більше 70 кандидатів наук.

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Гудивок Петро Михайлович
Наступний Заяць Василь Андрійович