Маринець Василь Васильович


Доктор фіз.-мат.наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, завідувач кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики.

Народився 29 січня 1942 р. в м.Мукачеві Закарпатської області. У 1959 р. закінчив Мукачівську СШ № 16 і в цьому ж році поступив на фізико-математичний факультет (відділення математики) Ужгородського держуніверситету, який закінчив у 1964 р. Після річної служби в армії поступив в аспірантуру на кафедру обчислювальної математики УжДУ. З вересня 1968 р. працює на різних викладацьких посадах математичного факультету УжДУ. 21 березня 1972 р. в інституті математики АН УРСР в м.Києві захистив дисертацію “Двосторонній метод наближеного інтегрування нелінійних систем диференціальних рівнянь із запізнюючим аргументом” на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат.наук. З вересня 1972 р. по липень 1975 р. – довгострокове відрядження в в Алжир, де працює завідувачем кафедри вищої математики Аннабинського університету. Після повернення працює доцентом, а пізніше завідувачем кафедри диф. рівнянь і матем. фізики. У жовтні 1995 р. в Інституті математики НАНУ захистив дисертацію “Диференціальні нерівності та наближені методи в теорії диференціальних рівнянь з відхиляючим аргументом” на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат.наук. Вчене звання професора по кафедрі диф.рівнянь і матем.фізики йому присвоєно у жовтні 1996 р. З лютого 1996 р. працює деканом математичного факультету, а з листопада 1999 р. – проректором з навчальної роботи УжНУ. Із липня 2004 р. – завідувач кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики.

Сфера наукових інтересів: наближені методи в теорії диференціально-функціональних рівнянь. За допомогою побудованих Маринцем В.В. конструктивних швидкозбіжних модифікацій двостороннього методу досліджені задачі Коші, Гурса, Дарбу, задачі з локальними та нелокальними крайовими умовами у випадку систем квазілінійних диференціально-функціональних рівнянь та рівнянь, заданих у неявному вигляді в частинних похідних гіперболічного та еліптичного типів, а також ряд крайових задач у випадку звичайних диференціально-функціональних рівнянь (доведено теореми існування та єдиності розв’язку досліджуваних задач, теореми про диференціальну нерівність, порівняння, встановлено достатні умови існування знакосталих розв’язків, приведено кілька підходів прискорення збіжності методу послідовних наближень, в деяких частинних випадках розв’язано питання існування функцій першої “вилки” тощо).

З даної наукової проблематики ним опубліковано біля 100 наукових робіт, серед яких один підручник “Теорія рівнянь математичної фізики”, сім методичних розробок та дві монографії. Має патенти на винаходи.

Брав участь в організації та проведені ряду міжнародних та республіканських наукових форумів (член оргкомітетів), є членом редколегії журналу “Науковий вісник Ужгородського університету” (серія “Математика і інформатика”), головою Закарпатського обласного представництва всеукраїнської благодійної організації “Фонд сприяння розвитку математичної науки”.

За час роботи в УжНУ Маринець В.В. викладав на різних факультетах дисципліни “Вища математика”, “Диференціальні рівняння”, “Рівняння математичної фізики” та інші, керував науковою роботою аспірантів та студентів, розробив та читав курси за вибором: “Теорія крайових задач”, “Теорія стійкості”, “Диференціальні рівняння з відхиляючим аргументом”, “Аналітичні методи в теорії диференціальних рівнянь в частинних похідних, “Нелінійні задачі математичної фізики”.

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Мандрик Віра Юріївна
Наступний Мигович Іван Іванович