Симодейко Андрій Андрійович


Народився 1 січня 1940 р. в селі Лохово Мукачівського району, Закарпатської області України. Закінчив медичний факультет Ужгородського державного університету в 1963 р. по спеціальності лікувальна справа. Після закінчення університету пра­цював головним лікарем дільничних ліка­рень сіл Кальник та Лохово Мука­чівського району Закарпатської області. З 1965 по 1967 рр. вчився в клінічній ор­динатурі на кафедрі загальної та гос­пітальної хірургії УжДУ, після закінчення якої працює на кафедрі загальної хірургії асистентом, доцентом, завідувачем курсу за­гальної хірургії, а з 1987 р. і по нині – був завідувачем кафедри загальної хірургії. Працюючи на кафедрі захистив кандидатську (1974) і докторську (1994) дисертації. Доктор медичних наук з 1994 р., професор з 1995 р., заслужений лікар України з 15 червня 2001 р. Координатор регіонального відділення Проблемної комісії МОЗ та АМН Ук­раїни “Лазерні технології в медицині”.

Пріоритетними науковими розробками А.А. Симодейка є нові сучасні методи хі­рургічного втручання на органах сечостатевої системи. Він є автором чотирьох но­вих оригі­наль­них методик операцій на нирках та сечостатевих органах, які впро­ваджені не тільки в лікувальних закладах області, а і за її межами. Багато років працює над такими науковими проблемами, як хірур­гічна андрологія, лазерна терапія в хірургії, гепаторенальний синдром в хірургії, розробка нових методів лікування перитоніту, синдрому стопи діабетика. На базі хірургічної клініки Ужгородської відділкової лікарні ним створена наукова лабо­раторія лазерної терапії. Він є автором 220 опублікованих наукових робіт, монографії, чотирьох патентів України, більше 35 раціоналіза­торських пропозицій, понад 20 мето­дич­них та навчально-методичних посібників для студентів, спів­автор підручників “Загальна хірургія”, “Практичні навики з загальної хірургії з доглядом за хворими”, “Загальна хірургія в питаннях і відповідях”. Керівник кандидатських дисертацій пошукачів, аспірантів. Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, підготовлена до захисту одна кандидатська дисертація і одна – виконується.

Його професіоналізм, наукові погляди формувалися під впливом вчених-педагогів України, зокрема професора Фединця О.В., професора Цветова Є.П., професора Голігорського С.Д., а також провідних вчених колишнього СРСР професора Буянова В.М., професора Мезо Є.Б., академіка Кирпатовського І.Д., академіка Лопаткіна М.О., та багатьох інших. Він проходив фахову підготовку в кращих клініках України, Росії, Словакії, Швеції.

Симодейко А.А. – відомий хірург, клініцист, керівник хірургічної клініки Ужгородської клінічної відділкової лікарні. Він є координатором лікувальної роботи ме­дич­ного факультету Ужгородського національного університету. Андрій Андрійович є піонером впровадження таких нових сучасних методів оперативного лікування, як створення штучного сечового міхура з тонкої кишки, видалення кораловидних камнів нирки на фоні гіпертермії і тимчасового виключення її з кровообігу, трансуретральна резекція простати і пухлин сечового міхура тощо.

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Сабов Василь Іванович
Наступний Смоланка Володимир Іванович