Студеняк Ігор Петрович


Народився 12 січня 1960 р. у м. Рахів Закарпатської області. У 1977 р. закінчив Ужгородську СШ №1 і вступив на фізичний факультет Ужгородського державного університету. У 1982 р. отримав диплом з відзнакою за спеціальністю фізика і продовжив навчання в аспірантурі на кафедрі фізики напівпровідників. Під керівництвом О.М. Борця займався дослідженням оптичних властивостей сегнетоелектриків та напівпровідників. 31 жовтня 1986 р. в Чернівецькому державному університеті захистив дисертацію “Оптичні, діелектричні властивості і фазові переходи в кристалічних халькогалогенідах Cu6PS5I (Br, Cl) і SbSI “ і здобув учений ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Після завершення навчання в аспірантурі з 1986 по 1989 рр. працював на посадах молодшого та старшого наукового співробітника науково-дослідного сектора Ужгородського державного університету.

З грудня 1989 р. займається педагогічною діяльністю на посаді асистента кафедри фізики напівпровідників, а з листопада 1992 р. – на посаді доцента цієї ж кафедри. Вчене звання доцента йому присвоєно 26 грудня 1996 р.

Після захисту кандидатської дисертації І.П. Студеняк цілеспрямовано займається дослідженням оптичних властивостей кристалів (сегнетоелектричних, сегнетиелектричних, антисегнетоелектричних, сегнетоеластичних, суперіонних), в яких реалізуються різні типи фазових переходів. Набутий за період тривалої наукової діяльності досвід дозволив йому вивчити та пояснити загальні закономірності поведінки оптичних властивостей в кристалах з різними типами розупорядкування (температурне, власне та індуковане структурне, композиційне) кристалічної гратки та різними типами фазових переходів. З вересня 1999 р. зарахований у докторантуру за спеціальністю “фізика напівпровідників і діелектриків”, за час перебування в якій завершує роботу над докторською дисертацією.

27 лютого 2003 р. в Інституті фізики НАН України захищає дисертацію “Ефекти розупорядкування та фазові переходи в складних халькогенідах та халькогалогенідах” і йому присвоєно вчений ступінь доктора фізико-математичних наук. З вересня 2002 р. працює на посаді професора кафедри фізики напівпровідників. 19 лютого 2004 р. йому присвоєно вчене звання професора. З травня 2005 р. працює на посаді проректора з наукової роботи Ужгородського національного університету.

І.П. Студеняк – відомий спеціаліст в області фізики твердого тіла, веде активну наукову роботу по вивченню оптичних властивостей напівпровідників, фероїків та суперіонних провідників з різними типами фазових переходів; дослідженню впливу на них різних типів розупорядкування кристалічної гратки, індукованих дією зовнішних факторів; вивченню можливостей практичного застосування досліджуваних матеріалів в оптичних пристроях різного функціонального призначення. Його роботи опубліковано у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових фахових журналах, а також оприлюднено на багатьох авторитетних міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. І.П. Студеняк є автором та співавтором більше 180 наукових праць та навчальних посібників.

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Сливка Олександр Георгійович
Наступний Сюсько Михайло Іванович