Виноградов Анатолій Олексійович


Захистив докторську дисертацію на тему “Префиксальное внутриглагольное словообразование в русском и венгерском языках” зі спеціальності 10.02.20, згідно кодифікації ВАК Російської Федерації (порівняльно-історичне, типологічне та зіставне мовознавство), в Інституті мовознавства РАН (Москва) у червні 2000 р. Питанням переатестації наукового ступеня поки що не займався.

Продовжує роботу над обраною набагато раніше проблемою теорії та методики зіставного дослідження словотвору в російській та угорській мовах, зокрема у галузі словотвору префіксальних дієслів. Ця проблема входить складовою частиною до комплексної теми кафедри російської мови, а саме: “Русистика: структурно-функциональный, исторический и сопоставительный аспекты”, керівником якої є також проф. А.О. Виноградов. Крім вказаної проблеми, займається також загальнотеоретичними питаннями зіставного мовознавства та питаннями викладання російської мови угорцям і складання відповідних граматик.

У 2003-2005 рр. був членом спеціалізованої вченої ради К 61.051.06 при УжНУ із захисту кандидатських дисертацій. Керує аспірантами денної і заочної форми навчання та пошукувачами; відповідні теми кандидатських дисертацій охоплюються комплексною теми кафедри. Систематично виступає на наукових конференціях професорів та викладачів з питань зіставного дослідження словотвору дієслів у російській та угорській мовах, результати яких у вигляді наукових статей відображені у вітчизняних та зарубіжних періодичних виданнях. Упорядкував тематичний збірник “Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства”. – Вип. 7: Російське і зіставне мовознавство. Мова художньої літератури (Ужгород, 2004).

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Болдижар Михайло Миколайович
Наступний Ганич Оксана Миколаївна