Сусліков Олександр Михайлович


Народився 26 травня 1948 р. в м.Ужгороді Закарпатської області. В 1966 р. закінчує Ужгородську СШ № 4 і вступає на фізичний факультет Ужгородського державного університету. В 1971 р. отримує диплом з відзнакою про вищу освіту і здобуває кваліфікацію „радіофізик”. В 1971-1972 рр. перебуває на строковій військовій службі, а після демобілізації протягом трьох років працює старшим інженером науково-дослідного сектора УжДУ. За цей час складає усі екзамени кандидатського мінімуму і в 1974 р. зараховується до заочної аспірантури при кафедрі фізики напівпровідників. Під керівництвом В.Ю.Сливки займається дослідженням оптичних властивостей потрійних халькогенідних напівпровідникових сполук, зокрема кристалів тіогалата кадмію. Ним проводяться комплексні дослідження частотної і просторової дисперсії діелектричної проникності монокристалів тіогалата кадмію в широкому спектральному діапазоні. Він теоретично розраховує і експериментально досліджує коливний спектр кристала, виміряє величину і дисперсію показників заломлення і двопроменезаломлення у всій області його прозорості, вивчає явище природної оптичної активності кристала в напрямках, перпендикулярних до його оптичної вісі.

1 червня 1982 р. в Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка захищає дисертацію на тему «Частотна і просторова дисперсія діелектричної проникності в кристалах тіогалата кадмію» зі спеціальності фізика напівпровідників та діелектриків і стає кандидатом фізико-математичних наук. З 16 березня 1975 р. Л.М.Сусліков працює в Проблемній науково-дослідній лабораторії синтезу та комплексних досліджень властивостей нових напівпровідникових речовин складного складу УжДУ на посадах старшого інженера, молодшого (з 1 липня 1980 р.) і старшого (з 25 грудня 1986 р.) наукового співробітника, займається дослідженням ефектів частотної та просторової дисперсії в нових напівпровідникових сполуках. Ним вперше для кристалів із структурою халькопіриту встановлено характер та динаміку зміщення рівнів вершини валентної зони при зміні температури кристала та прикладанні до нього одновісного тиску різної орієнтації. Встановлено особливості прояву ефектів просторової дисперсії в оптичних спектрах анізотропних кристалів, які володіють „ізотропною” точкою, природу гіротропії та характер залежності між величиною гіротропії та концентрацією катіонних вакансій в решітці кристала. Виявлено закономірності та особливості кутової дисперсії явища взаємодії мод в кристалах, встановлено характер залежності ефективності взаємодії від товщини кристала та його орієнтації. Розроблено фізичні основи дії та побудови вузькосмугових селективних оптичних фільтрів принципово нового типу на одновісних кристалах з „ізотропною” точкою .

20 червня 1990 р. рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР Л.М.Суслікову присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника по спеціальності „ фізика напівпровідників та діелектриків”. 27 січня 1995 р. в Інституті фізики напівпровідників НАН України Л.М.Сусліков захищає докторську дисертацію «Ефекти взаємодії електромагнітних хвиль в кристалах із структурою халькопіриту». Йому присвоєно вчений ступінь доктора фізико-математичних наук. З 1992 р. Л.М.Сусліков працює в Науково-дослідному Інституті фізики і хімії твердого тіла Ужгородського державного університету на посаді старшого наукового співробітника, а 1 листопада 1995 р. стає провідним науковим співробітником інституту. У лютому 1999 р. переведений на посаду професора кафедри фізики напівпровідників Ужгородського національного університету. У червні 2000 р. переведений на посаду професора кафедри прикладної фізики УжНУ. У 2005 р. переобраний на посаду професора кафедри прикладної фізики.

Галузі наукових інтересів: фізика твердого тіла, оптичні властивості твердих тіл, явища взаємодії оптичного випромінювання з твердими тілами. Має 120 наукових праць, 3 авторських свідоцтва на винаходи та 1 патент на винахід, автор 16 начально-методичних посібників для студентів фізико-технічних спеціальностей. Співавтор монографій: Сусликов Л.М., Сливка В.Ю.,Лисица М.П. Твердотельные оптические фильтры на гиротропных кристаллах. – Киев: Интерпрес ЛТД, 1998. – 293 с. ; Сусліков Л.М., Дьордяй В.С. Патентознавство – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 231 с. Плідну науково-педагогічну діяльність Л.М.Сусліков поєднує з активною участю у культурному житті Закарпатського краю. З 1961 по 2002 рр. він є учасником, а згодом солістом Заслуженого самодіяльного ансамблю танцю України „Юність Закарпаття” Закарпатської обласної ради профспілок. За вагомий внесок в розвиток мистецтва України Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 6 вересня 1990 р. Л.М. Суслікову присвоєно почесне звання „Заслужений працівник культури Української РСР”.

Джерело: “Наукова еліта УжНУ”
(інформація станом на 2005 рік)

Subscribe
Повідомляти про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Попередній Статєєва Валентина Іванівна
Наступний Товт-Коршинська Маріанна Іванівна